razrabotki.net

Понятие и система на държавните приходи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - курсова работа

Съдържание: 

  1. Същност на държавните приходи
  2. Източници на държавни приходи и методи за тяхното набиране

2.1. Данъчен метод

  1. Данъкът, като основен начин за набиране на средства за Държавния бюджет

3.1. Същност на данъка

  1. Данъкът като основен начин за набиране на средства за Държавния бюджет

4.1. Видове данъци

  1. Класификация на държавните приходи
  2. Данъчни приходи

6.1. Приходи от преки данъци

 

Литература:

  1. Кучев, Ст., „Финансово право”, изд. „ЛиСтра”, С., 1998
  2. Кучев, Ст., „Финансово право”, изд. „ЛиСтра”, С., 1999
  3. Стоянов, Ив., „Финансово право”, изд. Фенея, С., 2010
  4. Лекционен курс