razrabotki.net

Понятие и система на държавните разходи

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - курсова работа

Съдържание:

1. Същност на понятието държавни разходи

2. Видове  публични (държавни) блага според начина за финансиране

3. Класификация на държавните разходи

4. Държавни разходи – особености и конкретика

Литература:

  1. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1998
  2. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1999
  3. Нончева, Т., “Сборник нормативни документи и анализи, Труд и право”, С., 2010
  4. Стоянов, И., “Финансово право”, издателство „Фенея”, С., 2010