Razrabotki

Портфолио по педагогика. Тема: Семейството като възпитателен фактор

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Портфолио по педагогика - 12 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Теоретичен анализ

Общуване в семейството като възпитателен феномен

 1. Практическа част

Практическо описание на казус

Оценка и прогноза

 1. Заключение


Литература:

 • Андреев, М. Образование и общество. С., УИ „Св. Климент Охридски”, 1998.
 • Атанасов, Ж. Семейно възпитание. – В: Теория на възпитанието, Висш педагог. институт „Неофит Рилски”. Благоевград, 1992.
 • Бороздина, Л. В. Что такое самооценка. – В: Психологический журнал, бр. № 4, 1992.
 • Бъчева, С. Семейство и възпитание. – В: Теория на възпитанието. София: Аскони, 1994.
 • Иванов, И. Семейно възпитание. Шумен: Аксиос, 1998.
 • Костова, П. Семейно възпитание. Велико Търново: Абагар, 1997.
 • Педагогика. Учебно пособие. Университетско издание ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, ЕГУ „И. А. Бунин“, 2010
 • Пенев, Р., Систематика и типология на семейното възпитание в детството, С., 2007.
 • Пенев Р. Систематика и типология на семейното възпитание. С., Веда Словена-ЖГ, 2006.
 • Пирьов, Г., Психология на семейството, 1999.
 • Стаматов, Р. Детска психология. Пловдив: Хермес, 2000.