Razrabotki

Портфолио. Тема: Аспекти за здравното възпитание и промоция на обществено здраве на акушерката. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Портфолио - 14 страници 

Съдържание

 1. Въведение
 2. Теоретичен анализ
 3. Практическа част: Описание на добра медицинска практика „Концептуален модел за прентална акушерска консултация“
 1. Изводи
 2. Заключение
 3. Използвана литература

 

Използвана литература:

 1. Андонова, А. Обучението на медицинските сестри. Роля на мотивацията. Ст. Загора, 2013.
 2. Грънчарова, Г. Управление на здравните грижи МУ-Пл,. 2011, с. 41
 3. Димитрова В. Рискова бременност. Health.bg, 2013.
 4. Митева, Кр. Педагогически аспекти на здравните грижи при гинекологични заболявания, Сб. Научни доклади ХХХI научно-технологична сесия КОНТРАКТ 2011. София, 2013.
 5. Милчева, Хр., Ив. Стамболова и др. Основи на сестринските и акушерски грижи. Ст. Загора, изд. КОТА, 2009.
 6. Наредба № 1 за професионални дейности, които медицинските сестри и акушерките могат да извършват по назначение или самостоятелно. 2011. Изд. МЗ, чл.5 (1).