Razrabotki

Портфолио. Педагогическо консултиране

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Портфолио - 15 страници

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД

 1. ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
 2. Уточняване и дефиниция на понятието консултиране
 3. Консултиране в образователната сфера
 4. Същност на педагогическото консултиране
 5. Консултативна ситуация в училищния клас
 6. Роля на педагогическия съветник
  • Педагогическия съветник като медиатор
  • Педагогическият съветник като супервизор
  • Педагогическият съветник като ментор
  • Педагогическият съветник като координатор
 1. Проблеми и тенденции на консултирането в училище

 ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

 1. Представяне на клинични случаи от практиката на консултанта

ПРЕПОРЪКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 • Жекова, Ст., „Психология на учителя”, Педагогика, С.,2003.
 • Балкански, П., Училищен мениджмънт, Кн.2,София, 2001.
 • Искрев, Д. Основи на професионалното ориентиране. Благоевград, 2000.
 • Михайлов, М., Психична готовност за учителската професия, София, 2000.
 • Митрополитски М., Образование и  икономика,"Организация и управление на образованието", С.,1992.
 • Петкова, П., Кр. Иванов, Психологично консултиране, ВСУ, Варна, 2012.
 • Чурукова, Л. //Комбинирани консултативно-терапевтични подходи в социално-педагогическата дейност. Тодорова, Л. Превенция на асоциалните прояви на учениците (сборник студии). Бл., 2011.