Razrabotki

Портфолио. Тема: Принципи на възпитание. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Портфолио по педагогика - 16 страници 

Съдържание

 1. Теоретичен анализ
  • Принципи на възпитание
  • Класификация на принципите на възпитание
  • Съвременна номенклатура и трансформации на принципите на възпитанието

 

 1. Практическа част
  • Дидактически принципи на обучение /възпитание/ при подвижни и спортноподготвителни игри в началното училище
  • Изводи
 2. Заключение


Литература:

 • Атанасов, Ж., За свободата, свободното възпитание и отговорността, Педагогика, 1998/2.
 • Атанасов, Ж., Принципът за културосъобразност, Педагогика, 1997, №1.
 • Белова, М., Г. Димитрова, Н. Бояджиева, Кл. Сапунджиева, Теоретични основи на възпитанието. Второ доп. и преработено издание, С., 1997.
 • Бояджиева, Н., Насоки за осъществяване на естетическото възпитание в съвременното българско училище, Теоретични основи на възпитанието, С., 1995, 275–283.
 • Бояджиева Н., Принципи на възпитанието, В - Теория на възпитанието, Съст. Л. Димитров, С., 2016.
 • Попов, Ат., Принципи на възпитанието, В - Педагогика, Съст. Ат. Попов, Бл., 2000.
 • Попов, Т., Педагогика. Първа част: Теория на възпитанието., С., 2005, 2012.
 • Радев, Пл., Енциклопедия на науките за образованието, УИ „П. Хилендарски”, 2013.
 • Радев, Пл., Съставител. Педагогика. Университетски учебник, Пловдив, 2001.
 • Радев, Пл., Теории на училищното възпитание в контекста на теориите на личността. Пловдив, 2003.