Razrabotki

Портфолио. Тема: Зависимо поведение при децата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Портфолио - 16 страници 

 

Съдържание

 1. Увод
 1. Теоретичен анализ на проблема свързан с употреба на психоактивни вещества от учениците
 1. Практическа част
  • Описание на случай
 • Превенцията като основен фактор срещу употребата на психоактивни вещества
 • Идеална превантивна програма
 1. Заключение

 

Литература

 1. Апостолов, А., И. Тодоров, С. Ц. Жекова, Д. Костова. Употреба на цигари и алкохол от ученици – IX – XII клас. Варна, 2009.
 2. Босилкова, А. и др. Какво трябва да знаем за наркотиците. София, 2003.
 3. Баракян, Г. Подходи за първична превенция на наркотици в училище//Педагогика, № 5, 2002.
 4. Димитров, Д. Оценка на разпространението на незаконни и наркотични вещества от ученици в 9-ти и 10-ти клас//№ 3-4, 2011.
 5. Еликсан, Ф и др. с. Предотвратяване на употребата на наркотици от юношите//Педагогика. № 8-9, 1991.
 6. Калчев, П. Индиректна скала за употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст. София, Издателство “Изток-Запад”. С., 2008.
 7. Колева, И., Стоянов, Е. Наркомании и наркопрестъпност. Севлиево: М-Прес, 2010.
 8. Национална стратегия за борба с наркотиците
 9. Полякова, Л. Превантивна и корекционна възпитателна дейност с деца и младежи в съвременните условия, С., 1999.
 10. Русинова, В., Сарова, М. и Саров, Г. Асоцииране на пушенето с други рискови практики у средношколци. Психологични изследвания, 1, 2009.
 11. Сманцер, А. П. Разпространение на наркотични субстанции сред учениците и превантивна дейност на възпитателите. С., 2001.
 12. Чурукова, Л. и др. Педагогика на девиантността. Бл., 2015.