Razrabotki

Портфолио. Тема: Същност на процеса на обучение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

УЧЕБНО ПОРТФОЛИО по педагогика - 16 страници 

Тема: Същност на процеса на обучение

Съдържание

  1. Увод
  2. Теоретична част – анализ на литературни източници
  3. Практическа част

Представяне на извънкласно занимание по математика „Аз обичам математиката“

  1. Изводи
  2. Използвана литература

 

Използвана литература

  • Андреев, М., Л. Чурукова, Д. Тодорина, Дидактика, УИ „Н. Рилски, Благоевград, 2000.
  • Андреев, М., Дидактика. Изд. Народна просвета”, С., 1981.
  • Веелих, К. Х., Х. Х. Шведе, Техника на ученето и на умствения труд, изд. Народна просвета, С.,
  • Петров, П. Дидактика Софийски университет 1992.
  • Тодорина, Д., Л. Тодорова, А. Антонова, В. Гюрова. Дидактика. Благоевград, 2003.