razrabotki

Похватът – преобразуване на текстови задачи и мястото в учебника за 3-ти клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание

  1. Увод
  2. Похватът – преобразяване на текстови задачи
    • Похвати, прилагани при формиране на понятието текстова задача   
  • Похвати, прилагани за изграждане на умения за решаване на задачи с едно пресмятане
  • Похвати, прилагани при формиране на понятието съставна текстова задача

Анализ

Използвана литература

  1. Димитров, Д. Манова. А. Методика на обучението по математика в началните класове. Благоевград, 2011
  2. Манова, А. Методика на обучението в решаване на тесктови задачи. Издателство „Просвета“, София, 2011.
  3. Манова, Ан. и колектив. Учебник по математика за 3 клас, издателсто „Просвета” .
  4. Новакова, З. Методика на обучението по математика в началните класове. 2004