razrabotki

Правата на българските граждани

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание

  1. Увод
  2. Правата на човека в България през последните години.
  3. Основните права и свободи на българските граждани

Използвана литература:

  • Борисов, О., „Международноправна защита на правата на човека”, Нова звезда, 2007
  • Величков, Ив., и кол., ."Сигурност", изд. „Екопринт”, С., 2002
  • Друмева, Е и Каменова, Ц., „Права на човека”, С., 2000
  • Харис, Д., и др. Право на Европейската конвенция за правата на човека, С., 2015
  • Чанкова, Д. Правата на човека и тяхната защита. Сборник международни актове, С., 2001