razrabotki

Правата на детето в съвременният свят

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание:

 1. Движение за защита правата на детето
 1. Детето като субект на права
 1. Права на детето в съвременния свят
 1. Изводи
 1. Заключение

Литература

 1. Гюрова, В. Педагогически аспекти на проблема за правата на детето. Опит за образователна технология. Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.
 2. Гюрова, В. Принципът за любовта - един от водещите според проф. Рпроф. Димитър Кацаров принципи на педагогическата дейност - и неговата актуалност по отношение световното движение за правата вата на децата. Педагогика, 6., 2001.
 3. Гюрова, В. Културатапо правото на човека – шанс и предизвикателство за учителя. София: Комливест. 2002.
 4. Гюрова, В. „Учителят, училището, детето и неговите права”. Педагогика, бр. 9., 2001.
 5. Колева, И., Кс. Семизорова. Аз и моите права. „Дви­жение Предтечи", С., 2001.
 6. Национална конференция ОМЕП: Правата на детето - интеркултурен диалог и образование. Социокултурните взаимодействия в предучилищното образование, Бургас, 2001.