Razrabotki

Правата на човека като фундамент и перспектива на правото

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

I.

Увод

 

II.

Понятие, същност и значение на правата на човека

 

III.

Основна характеристики на права на човека

 

IV.

Институционализация на права на човека

 

V.

Поколение права на човека

 

5.1

Историческа еволюция на права на човека

 

5.2

Международна закрила и кодификация на правата на човека

 

VI.

Заключение

 

VII.

Източници на информацията

 

VII. Източници на информацията

  1. Правата на човека и тяхната защита, Сборник международни актове под редакцията на Д. Чакнова, София, 2001
  2. Друмева, Е. И Каменова, Ц. – Права на човека, 2000
  3. Бургентал, Т. и Александров, СТ. – Международно право по правата на човека.
  4. Ангеловска С. Европейските и международните измерения на основните
    права на човека. статия, сп. Съвременно право.
  5. Неновски Н. Правата на човека - историческа еволюция. статия, сп. Правна мисъл 2/1994.
  6. www.un.org
  7. www.ohchr.org -

 8.http://untreaty.un.org