Razrabotki

Правен анализ на по-важните типични международни морски престъпления

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11  страници

Съдържание

  1. Същност на международни морски престъпления
  2. Рамкова конвенция
  3. Международни морски престъпления
  4. Международноправни документи регламентиращи материя, зачестилите случаи на морски тероризъм
  5. Заключение

Използвана литература:

  • Йотов, Борислав. Наказателноправна характеристика на тероризма. Възникване. Видове. Наказателноправни съставки. Издателство „Сиела“, С., 1997, стр. 35-37
  • Йорданова Мирослава. Същност и правна характеристика на международните морски престъпления. Международно право. Бр. 2/2008