razrabotki.net

Правен статут на търговските пълномощници

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - разработка

Съдържание:

Увод

Прокурист – правна същност, колективна прокура

Правомощия на прокуриста

Прокурист и управител на търговско дружество

Прекратяване на прокурата

Търговски пълномощник – права и задължения,  видове упълномощаване

Прекратяване на упълномощаването

Прилики и разлики между търговски пълномощник и прокурист

Търговски помощник – права и задължения

Заключение

Библиография:

  1. Доц. д-р Рая Илиева, Доц. д-р Александър Иванов, Курс по търговско право, София, Издателство Сиела, 2013
  2. Проф. д-р Иван Владимиров, Търговско право, София, Издателство Ромина, 2008
  3. Бобатинов, М. Лялев, Т. Попов, П. и др., Търговско право, София., Университетско издадетелство, 2005
  4. Голева, П., Търговско право ,София, Издателство Фенея, 2007
  5. Търговски закон, София, изд.“Сиби“, 2016 г. (чл. 21-31 ТЗ)