Razrabotki

Правна регламентация на убежището и бежанците в рамките на ЕС

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 

 1. Увод
 2. Изложение
  • Женевска конвенция за бежанците
  • Върховен комисариат на ООН за бежанците
  • Правна регламентация на убежището и бежанците в рамките на ЕС
  • Спогодби за даване на убежище. Дъблинска спогодба
 3. Заключение
 4. Литература

 Литература

 • Андрейчин, Л. и др., Български тълковен речник. С., Наука и изкуство”. Трето издание.
 • Български тълковен речник, С., „Наука и изкуство”, 2013.
 • Илиев, Ив. Глобализация,бедност,миграция. 2008.
 • Маринов, В., Международни икономически отношения. 2006.
 • Милушева, М. Международна правна уредба на бежанеца, сп. Law Journal, 2011.
 • Спиридонов, Ив., Международни икономически отношения, Свищов, 2012.
 • Стефанов, Г., „Теория на международните отношения”, Сиела, 2014.
 • Шют, П. Гастарбайтери. Добронамереният расизъм. С., „Партиздат”, 1984.