Razrabotki

Правни и извънправни механизми за ограничаванe на социалната девиация

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

  1. Правна социализация и разрастването на социалната девиация
  2. Девиантно поведение като социологическа категория
  3. Правни механизми за регулиране на социалната девиация
  4. Правна норма и моето отношение

Използвана литература:

  1. Драмалиев, Л. 2000. Философски увод в морала и правото. Изд. „СИЕЛА”, София.
  2. Йотов, С. (ред.). 2009. Философия на правата. УИ „Св. Климент Охридски”, София.
  3. Матеева, С. 2006. Обществено мнение и правно регулиране. ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.