razrabotki.net

Правни основи на банковата дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Същност на банковата дейност
 1. Основа на банковата дейност
 1. Развитие на банковата дейност
 1. Видове банкова дейност
 1. Банкова дейност в България

Литература:

 1. Аврамов, Й., Попов Д., Пари, кредит, борси, С., 2006
 2. Стоянов, Ст., Счетоводство на банките, С., 2006
 3. Стоянов, Ст., “Финансово право”, С., 2010
 4. Стефанова, П., Банки и банково посредничество, 2000.
 5. Радков, Р., Банково дело, 2000.
 6. Младенов, М., Пари, банки и кредит, 1998.
 7. Закон за банковата дейност