razrabotki

Правни презумпции и фикции

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - курсова работа

Съдържание:

Увод

  1. Същност на презумпциите в правото
  2. Видове презумпции

2.1. Според закрепването им в юридически актове

2.2.   Според възможността за опровергаване.

2.3. Според сферата на действие

  1. Същност на фикциите в правото

Заключение

Литература

  • Бойчев,Г. Правният институционализъм, С., 2010
  • Бержел, Ж. Л. Обща теория на правото, Бл., 1993
  • Ташев, Р. Обща теория на правото, С., 2010