Razrabotki

Правно образование на децата в предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Теоретичен анализ на правното образование на децата в предучилищна възраст

Изложение

Изводи

         Обобщения

 1. Практическа част

Педагогически модел за правно образование

Използвана литература:

 • Гюрова, В. „Учителят, училището, детето и неговите права”. Педагогика, 2001/бр. 9
 • Джорова, Б, публикация „ Съвременно образование – мисия и визии“, Бл., 2010.
 • Сп. Педагогика. За правата на детето и възпитанието. 2012/бр. 6.
 • Сп. Дом, дете, детска градина. Гарантиране правата на детето. В. Райкова// бр.5/2005.
 • Сп. Предучилищно възпитание//За защита и обучение по правата на детето. М. Димова//бр. 4/2008.
 • Сп. Дом, дете, детска градина, бр.6/2002.
 • Гюрова, В. Педагогически аспекти на проблема за правата на детето. Опит за образователна технология. Сп. Дом, дете, детска градина, 4/2002.
 • Колева, М. Педагогическа технология за опознаване на околната действителност от децата в предучилищна група. Бл., 2004.
 • Колева М., В. Стоименова, Кр. Стоянова, Бл. Джорова, Опознаване на околната действителност от детето в предучилищна възраст, Педагогическа технология, УИ „Н. Рилски”, Благоевград 2012.
 • Колева, И. И колектив. Правото на детето на права. С., 2001.