Razrabotki

Правно положение на президента на Република България като държавен глава

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 20 страници

Съдържание

 1. Въведение
 2. Законодателен ред за избиране на президент
 3. Президентски правомощия и правно положение на президента
 4. Демократично легитимен и органично независим президент.
  • Избор на президент и вицепрезидент по сега действащото законодателство.
 5. Срок на пълномощията и предсрочното им прекратяване
 6. Отговорност
 7. Неутрална власт, реализираща функция на политически арбитраж.
  • Функции на президента
  • Традиционни
  • Арбитражни
  • Комуникативни
 8. Актове
 9. Заключение

Използвана литература:

 • Близнашки, Г. Функциите на президентската институция в България. С., Правна мисъл, 1992, № 3
 • Друмева Е. Конституционно право. С., Сиела 2008
 • Киров, П. Президентът в българския конституционен модел. 2004
 • Спасов, Б., А. Ангелов. Държавно право на Народна република България. 3. изд. С., Наука и изкуство, 1968
 • Спасов, С. Президентът на републиката, 1992