razrabotki.net

Правно регулиране на държавните разходи и бюджетно финансиране

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание:                    

 1. Същност и значение на бюджета
 2. Бюджета от финансова гледна точка
 3. Същност на държавните разходи
 4. Видове публични (държавни) блага според начина за финансиране
 5. Причини за нарастване на държавните разходи
 6. Фискална политика на държавата

6.1. Цели на фискалната политика за достигане на поставените цели

 1. Инструменти на държавните разходи

 Литература:

 1. Чолаков Ст., Наука за финансовото стопанство.Теория за публичния бюджет.
 2. Закон за устройството на държавния бюджет
 3. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1998
 4. Кучев, Ст., „Финансово право”, С., 1999
 5. Нончева, Т., “Сборник нормативни документи и анализи, Труд и право”, С., 2010
 6. Стоянов, И., “Финансово право”, издателство „Фенея”, С., 2010