razrabotki

Правно регулиране на туризма

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

  1. Обект на правно регулиране
  2. Правна рамка и нормативна база на туризма
  3. Предмет на закона за туризма
  4. Държавно регулиране на туризма
  5. Предпоставки и субекти на правното регулиране на туризма
  6. Съдържание и механизми за въздействие на правните регулатори върху туризма

Литература:

  • Бойчев,Г. Правният институционализъм, С., 2010
  • Бержел, Ж. Л. Обща теория на правото, Бл., 1993
  • Ташев, Р. Обща теория на правото, С., 2010