Razrabotki

Правоизговорните умения на децата в детската градина

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 30 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Правоизговор – същност и понятийна диференциация
 3. Възпитаване на звукова култура на речта
 4. Формиране на правоизговорни умения у децата в предучилищна възраст
 5. Развитие на рефлексията в предучилищна възраст
 6. Овладяване на правоизговорните умения чрез игра
 7. Заключение

Използвана литература:

Използвана литература:

 • Баева, М. и кол., „Книга за учителя в подготвителна група/клас”С., 2004.
 • Балабанова, М., „Граматика на фантазния дискурс”,
 • Бояджиев, Т., Куцаров, И., Пенчев, Й., Съвременен български език, С., Петър Берон., 1999.
 • Даскалова, Ф., Балабанова, М., Златева, Сл., „Игра. Общуване. Език”, Бл.,1998.
 • Даскалова, Ф., „Психологически основи на развиващото обучение по роден език в детската градина”, Бл., 1995.
 • Даскалова, Ф., „Психологически основи на развиващото обучение по роден език в детската градина”, 1995.
 • Даскалова, Ф., Методика на обучението по роден език в детската градина”, изд. Просвета, София, 1991.
 • Иванова, Г., „Педагогически игрови технологии”, Пловдив, 2000.
 • Кръстев, Б., „Граматика за всички”, 1992.
 • Моливко - Книга за учителя, трето издание, Велико Търново, 2004.
 • Пенчев, П., „Говорна култура”, 1994.
 • Пенчев, П., „Словесно изпълнителско изкуство”, 1993.
 • Пирьов, Г., „Детска психология и дефектология”, държавно издателство ”Наука и изкуство”, С., 1960.
 • Радева, В., Българският език през ХХ век, Пенсофт, 2001.
 • Русинова, Е., Гюров, Д., Гюрова, В., Баева, М., „Книга за учителя”, С., 1994.
 • Сп. „Предучилищно възпитание”, бр. 6, 2004.
 • Сп. „Предучилищно възпитание”, бр. 8, 2002.
 • Тилков, Д., Бояджиев, Т., Българска фонетика, С., Наука и изкуство, 1990.