razrabotki

Правонарушение

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание

  1. Увод
  2. Същност на правонарушението
  1. Състав на правонарушението

2.1. Правонарушението като противообществено деяние

2.2. Противонормност на правонарушението

2.3. Правни последици. Санкция на правонарушението

  1. Видове правонарупения
  1. Заключение

Използвана литература:

  1. Проф. д-р Георги Бойчев „Правонарушение”
  1. Димитрина Милкова “Обща теория на правото”
  1. Тенчо Колев „Въведение в правото“, София, 2005
  1. Росен Ташев. „Обща теория на праворо“, София, 2010