razrabotki

Правотоворчески процес

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Правотворчески процес
 1. Съдържание на правотоворческата дейност
 1. Положение в законодателството

3.1. Компоненти на изземване между законодателната и изпълнителната власт

 1. Регулираща функция на правотоворческата дейност
 1. Елементи на правната политика

5.1. Изготвяне на предварителен план

 1. Политически влияния върху дейността на нетипичния законодател

Литература:

 1. Лекции-гл.ас.д-р М.Станин
 2. Колев, Т., „Теория на правотворческата дейност” – София 2007 г.
 3. Алексеев, С., „Обща теория на правото”
 4. Спасов, Б., „Съставяне на правните нормативни актове”
 5. Милкова, Д., „Юридическа техника” – София 2002 г.
 6. Софка Матеева „Обществено мнение и правно регулиране”
 7. В. Христова сп.”Правна мисъл” – 2004 № 4
 8. Тенчо Колев „Правни отношения и правни връзки”.