razrabotki

Правото в нормативната система на обществото

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

    Съдържание

Увод

 1. Обществото като ценностно-нормативна система
 2. Норми на социално поведение. Понятие и видове
 3. Неинституционални социални регулатори (морал, обичаи, традиции, религиозни вярвания, корпоративни и политически норми)
 4. Правото в системата на социалните регулатори

Заключение

Използвана литература:

 • Ташев Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия (четвърто преработено и допълнено издание), С., 2010 г.
 • Колев Т., Теория на правораздавателната дейност (т.1-4), С., 2010
 • Колев, Т., Истина, обоснованост, справедливост, С, 2011
 • Бойчев, Г., Правният институционализъм ,С., 2010
 • Бойчев, Г., Правонарушение, С., 1999
 • Ганев В., Обща теория на правото (Юридически факти и Субекти на правото)
 • Торбов Ц., Обща теория на правото, С., 2002 г.