Razrabotki

Пране на пари, идентификация, укриване или изземване на доходи от престъпна дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - теоретична разработка

Съдържание

 1. Увод
 1. Основни характеристики на понятието „пране на пари“
 1. Пране на пари като геополитически феномен
 1. Фази, през които преминава процеса на изпирането на пари
 1. Мащаби и механизми на прането на пари
 1. Пътища за изпиране на пари в Република България
 1. Международната координация на борбата с прането на пари
 1. Заключение

Литература:

 1. Беленски, Р. 2010. Разследване на престъпления против паричната и кредитната система. Разследване на престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната система. Сиела, София
 2. Динев, Д. (2007) – Прането на пари: Разпознаване, разкриване и превенция, Юбилейна Конференция на ФСФ – УНСС
 3. Държавна Агенция „Национална Сигурност”(ДАНС). Мерки срещу изпирането на пари.
 4. Йотов, Б. 1999г. Престъпления против кредиторите, паричната, данъчната и финансовата система. Фенея, София
 5. Петрунов, Г. 2009. Основни схеми за изпиране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация. София : Фондация РискМонитор.
 6. Петрунов, Г. 2013. Противодействие на изпирането на пари. София: Издателски комплекс – УНСС.