Razrabotki

Пране на пари и финансиране на тероризма

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - теоретична разработка

Съдържание:

 1. Престъпления против финансовата и данъчната система
 1. Пране на пари
  • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Дефинирането на понятието „пране на пари"
 1. Банкова тайна
  • Събиране на информация
 1. Проблеми на контрола над прането на пари.
 1. Финансиране на тероризъм

Литература:

 • Доклад на Център за изследване на демокрацията „Престъпление без наказание, Противодействие на корупцията и организираната престъпност в България, 2014г
 • Владимиров, Р. Престъпления против финансовата система. Престъпления против кредиторите. Парадигма. C. 1999
 • Трифонов, T, Тероризъм - политически и правни аспекти, C., Албатрос, 1998.