Razrabotki

Превенция на насилие над деца

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници 

Съдържание

  1. Увод
  2. Насилие над деца

2.1.      Рискови фактори и причини

2.2.      Видове насилие над деца

  1. Необходимост от превантивни мерки
  2. Превенция на насилие над деца

4.1.      Роля на училището

4.2.      Оценка на риска от  насилие в семейството

  1. Превантивни подходи и политики
  2. Заключение

Използвана литература

 

 

Използвана литература:

1)         Димова, Р., и др. Превенция на домашното насили. Наръчник и практически упражнения в помощ на учители и ученици. 2018.

2)         Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004.

3)         Йонков, Л., Г. Колев, Съветът на Европа и неговата социална политика, С., 1995.

4)         Кембъл, Р., Тинейджърът – как да го обичаме истински, Пловдив, 1996.

5)         Механджийска, Г. Активност на студентите в практическото обучение по метода на социалната работа// Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Книга Социални дейности, том. 101

6) Радев, Е., Грозданов, И., Писев, Е. Превантивни мерки срещу агресивността и насилието в детска възраст//Сборник доклади. Образование, наука и иновации в здравните грижи. Враца, 2017.

7)         Стефанова, К., В. Писев, Социална екология и деца в риск – социална идентичност, ценностни промени и перспективи, Седма национална конференция по превантивна медицина, Велико Търново, 20, 2015.

8)         Цветкова, Т. Домашно насилие. Национален форум на професионалистите по здравни грижи - РК-Шумен. Сборник резюмета, Шумен. 2009.