Razrabotki

Предмет и задачи на педагогическата психология

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

8 страници - реферат

Съдържание:

  1. Увод
  2. Предмет на педагогическата психология
  3. Изводи и заключение

Използвана литература:

  1. Десев, Л. Педагогическа психология. С, 1996.
  2. Николов П., Педагогическа психология. С., 1994.
  3. Стаматов Р. Детска психология. Пловдив, ПУ, 1998.