Razrabotki

Предмет и значение на почвознанието

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 22 страници

Съдържание

 1. I. Предмета на почвознанието
 2. Класификация на почвите и почвите в България.
 3. Значение на почвознанието
 4. Историческо значение на почвознанието

III. Същност на някой основни понятия в почвознанието

 1. Роля на почвознанието за изучаване на почвите
 2. Адсорбция
 3. Поглъщателна способност на почвите
 4. Възникване на електричен заряд при различните почвени колоиди
 5. Анионообменна поглъщателна способност на почвите
 6. Поглъщане на други вещества от почвите
 7. Основни първични минерали за почвообразуването
 8. Заключение

Литература:

 1. Гюров, Г., Т.Тотев. Почвознание. С., Земиздат, 1990
 2. Гюров, Г., Н. Артинова. Почвознание. П., "Хр. Г.Данов", 2001
 3. Гюров, Г., Н. Артинова. Почвознание. П., "Хр. Г.Данов", 2015
 4. Трендафилов Кр., Попова Р. Ръководство за упражнения по почвознание Тотев Т. И съавтори. Ръководство за упражнения по почвознание, 2007