razrabotki.net

Предмет на социологията на правото

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

  1. Предмет на социологията на правото
  2. /Образуването на социологията на правото като отделна правна дисциплина с нейния предмет и метод изисква определена конкретизация на общия предмет и метод на юриспруденция от гледна точка на когнитивните задачи на социологията на правото. Тъй като разглеждаме социологията на правото като правна дисциплина, трябва да изхождаме от факта, че предметът на социологията на правото е определен аспект, неразделна част от предмета на цялата правна наука./
  3. Социология на правото

(обща теория на правно-социологическото познание)

Използвана литература:

Наумова, Стефка, „Социология на правото – исторически традиции и перспективи на развитие”, С., БАН, 2017 г.