razrabotki

Предпоставки за междуличностни конфликти при деца от предучилищна възраст

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Специфика на детските конфликти
 3. Причини за конфликти в процеса на педагогическото взаимодействие
 4. Предпоставки за междуличностни конфликти
 5. Условия за превенция на конфликтите

/ Ние като бъдещи учители, трябва да сме наясно какви стратегии и методи да използваме за безпроблемно справяне с конфликтни ситуации.

            За целта ще посоча Метода „Реакция на житейски ситуации”:

            Процедура: На детето се предлагат четири ситуации с добре изразена конфликтна характеристика. Нужно е то да ги анализира и предложи своите варианти за отговор.

Първа ситуация: Едно дете винаги спори с останалите!

            Втора ситуация:   Щом не позволяваш да използвам твоите химикали и фолмайстври, вече не съм твой приятел!

            Трета ситуация: Мама каза да не говоря с теб, защото си лош!

            Четвърта ситуация:  Често учителката ни казва, че ако не внимаваме в клас, ще ни изпрати отново в детската градина, макар че там е моята сестра и нейните приятелки, които много ме обичат!/

 1. Заключение

Използвана литература:

 • Абрашева, М., „Сп., „Предучилищно възпитание“, 2001/9.
 • Димитров, Д.,и др Сб. „Детето. Неговото семейство и неговата детска градина“, Бл., 2006.
 • Колева, М., „Възпитанието на детето: хармония на индивидуалност и социалност“, Бл., 2013.
 • Кънева,И Интерактивни игри за превенция на агресивното поведение.// сп. Педагогика 2013.
 • Стоянова, Д., Сп. „Педагогика“, 2005/8.
 • Цветанска, С., сп. „Педагогика“, 2005/1.