razrabotki

Представителство в нотариалното право

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Уводни бележки.
 2. Участващи в акта лица – особености:

   А) Нотариален акт с участието на представители ;

   Б) Нотариален акт с участието на лице , което не знае български език ;

   В) Нотариален акт с участието на неми , глухи и глухонеми ;

 

 1. Предмета на сделката- особености:

    А) Нотариален акт за прехвърляне на незастроени места;

    Б) Нотариален акт за прехвърляне на застроено място без сграда и сграда без място;

   В) Нотариален акт за прехвърляне на сграда и място;

   Г) Нотариален акт за прехвърляне на помещения в етажна собственост;

  Д) Нотариален акт за прехвърляне на идеална част от недвижим имот;

 

4.Особености в съдържанието на договора, отразен в нотариалния акт:

А) Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот с определяне на начина на използване на имота;

Б) Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот със запазване вещното право на ползване;

В) Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот със запазване правото на строеж, надстрояване или пристрояване;

Г) Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот със запазване правото на обитаване;

Д) Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот със запазване правото на преминаване;

Е) Нотариален акт за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот с клауза в полза на трето лице.

 1. Заключение

Литература:

 1. Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право.
 2. Бешков, д-р П., Българско нотариално право.
 3. Омарбалиев, Хр., Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността.
 4. Василев, Л., Въпроси на вещното право в практиката на ОС на ВС.
 5. Венедиков, П., Договор за гледане и издръжка.
 6. Кожухаров, А., Облигационно право.
 7. Закон за нотариусите и нотариалната дейност