Razrabotki

Презентация на педагогическа ситуация по БЕЛ. Тема: Рожден ден. за 4 възрастова група

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Презентация - 33 слайда 

Издателство Просвета – „Чуден свят“
Образователно направление:
Български език и литература
4 възрастова група

Тема: Рожден ден 

Цел: Да се формират и развиват речеви компетентности у децата, които да съответстват с нормите на книжовния български език чрез възприемане на стихотворението „Рожден ден“ от Георги Струмски и заучаването ми наизуст. 

Образователни ядра: 

Ядро: Свързана реч

 • Съставяне на разказ по преживяна случка.

Ядро: Звукова култура

 • Да изговаря правилно думите с трудни звукове.
 • Да говори изразително.

Ядро: Граматически правилна реч

 • Възприемане на въпрос и възпроизвеждане на отговор.

Ядро: Речева култура

 • Разбира и употребява думи – названия на познати предмети, лица, явления, събития.
 • Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение.
 • Определя значението на рядко срещани думи.

Ядро: Запознаване с художествената литература

 • Запознаване със стихотворението „Рожден ден”.

Очаквани резултати: 

Ядро: Свързана реч

 • Съставя разказ по памет с логическа последователност.  

Ядро: Звукова култура

 • Да изговаря правилно думите.
 • Да говори изразително.

Ядро: Граматически правилна реч

 • Отговаря на зададен въпрос с пълен отговор.

Ядро: Речева култура

 • Анализиране на познати думи.
 • Обогатява речника с нови думи.
 • (сладкар, фоерверки, крем брюле)

Ядро: Запознаване с художетсвена литература

 • Запознаване на стихотворението „Рожден ден“ от Георги Струмски.