Razrabotki

Презентация на урок по Околен свят. Тема: Разнообразният свят на растенията. за 2 клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Презентация на  урок по „Околен свят“ за 2 клас - 27 слайда 

Издателство: Просвета плюс (учебник страница 30-31; учебна тетрадка, страница -21-21) 

Тема: Разнообразният свят на растенията

Учебна дисциплина: „Околен свят”

Глобална тема: ,,Природата около нас“

Тема: ,,Разнообразният свят на растенията“

Вид на урока - за нови знания

Цели:

 • разкриване на разнообразието на растенията по три основни показателя: дървета, тревисти, храсти; широколистни и иглолистни, а според това къде растат – диворастящи, селско-стопански, стайни;
 • уточняване на ползата им за човека;
 • споделяне на ползата от билките за здравето на човека

Очаквани резултати от обучението - знания, умения и отношения:

 • Групира растенията според особеностите в устройството на стъблата на дървета, храсти и тревисти растения и според формата на листата – на иглолистни и широколистни.
 • Разграничава диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.

Компетентности като очаквани резултати от обучението:

 • Групира растенията според особеностите в стъблата на дървета, храсти и тревисти растения и според това къде растат – диворастящи, градински, селскостопански и стайни; според формата на листата – широколистни и иглолистни;
 • Разграничава диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.

Понятия: билка, дърво, храст, тревисто растение, широколистно растение, иглолистно растение, диворастящи, селскостопански, градински и стайни растения.

Ключови компетентности:

 • Групиране на растения по определен признак.
 • Споделяне на личен опит от наблюдения на различни групи растения.

Междупредметни връзки:

 • Български език и литература;
 • Изобразително изкуство.

Методи, средства, похвати:

 • разказ, беседа, работа с учебник и учебна тетрадка;

Материали:

 • Учебник по „Околен свят“ на издателство „Просвета плюс” за II клас (стр. 30-31);
 • Учебна тетрадка по „Околен свят“ на издателство „Просвета плюс“ за II клас (стр. 20-21)

Структура на урока:..............................