Razrabotki

Презентация. Тема: Предаритмичен етап при изучаване на понятието естествено число. за 1 клас

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Презентация по математика за 1 клас - 23 слайда 

Цели: 

-Овладяване на естествените числа до 20

  • Формиране на понятия за естествените
  • числа;

-Утвърждаване и затвърдяване на знанията за броене в прав и обратен ред;

  • Усвояване мястото на числата в числовата редица;

-Формирането на понятията „много”, „малко”, „няколко” и „равно”;

-Затвърждаване на числата от 11 до 20.

- Затвърждаване на  понятия за естествени числата от 11 до 20.

Очаквани резултати: 

Ученикът:

  • Познава естествените числа до 20 и принципа на изграждане на редицата на естествените числа;
  • Знае наименованията на числата от 11 до 20;
  • Може да чете и записва с цифри числата от 20;
  • Умее да брой до 20 в прав и обратен ред.
  • Умее да формира понятията „много”, „малко”, „няколко” и „равно”;

Ход на урока: ...........................