Razrabotki

Презентация. Тема: Проблеми на устойчивото развитие на образованието във Финландия

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Презентация -  32 слайда 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  В РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА  НА ОБУЧЕНИЕ

  1. НОРМАТИВНА БАЗА
  2. ИЗВОДИ
  3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  4. ИЗТОЧНИЦИ

ИЗТОЧНИЦИ: 

1)Сп. Обществено възпитание. Във финландското училище няма повтарячи. Успешни практики. 1/2015

2) Михова, М. Образователните системи на страните от Г7 + Русия, Пловдив, 2015

3)Кирова, А. Финландска образователна система – екзотика или реалност//Сп. Образование и технологии, бр. 9, 2018.