razrabotki.net

Президентската институция в Република България

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - разработка

Съдържание

  1. Увод
  2. Първа глава - Демократично легитимен и органично независим президент

 2.1. Избор на президент и вицепрезидент на страната по сега действащото законодателство

 2.2. Срок на пълномощията и предсрочното им прекратяване

 2.3. Отговорност

  1. Втора глава - Неутрална власт, реализираща функция на политически арбитраж

 3.1. Функции на президента

 3.2. Правомощия

 3.3. Актове

  1. Заключение
  2. Библиография

 Библиографи:

1.Близнашки, Г. Функциите на президентската институция в България. —  С., Правна мисъл, 1992, № 3

2. Друмева Е. Конституционно право. С., Сиела 2008

3. Спасов, Б., А. Ангелов. Държавно право на Народна република България. 3. изд. С., Наука и изкуство, 1968