Razrabotki

Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници + илюстрации

Съдържание:

 1. Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас
 2. Подготовка на децата за училище
 3. Диагностична карта за проверка на математическата подготовка на децата в първи клас
 4. Заключение
 5. Литература

Литература:

 1. Батоева, Д. Педагогическа и психологическа диагностика. С.,2004.
 2. Бижков, Г., Ф.Стоянова. Тест за диагностика на готовността на децата за училище. С.,2004.
 3. Витанова,Н. Диагностика- наръчник за учители и родители. С.,2008.
 4. Димитров, Д. Подготовката на децата за училище по математика. Благоевград, 2011.
 5. Петрова, Е. Подготовка на децата за училище. С., 1984.
 6. Чилева, В. Обучението по математика в I-IV клас. Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас.