razrabotki

Приложението на чл. 448 от ГПК при изпълнение върху имуществото на длъжника

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - доклад

Съдържание

 1. Увод
 1. Същност на изпълнителния процес
 1. Производство по чл.448 ГПК
 1. Съпоставка на българската уредба и тази в Европейския съюз
 1. Предложение „de lege ferenda”
 1. Библиография

Библиография

 1. Корнезов, Л. Гражданско съдопроизводство. Т.2. Съдебни и несъдебни производства, Софи-Р,2010
 1. Николов, Д., Иванов, Д. Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ. Текст, съдебна практика и авторски коментар., Първо издание, Сиела, 2016
 1. Мингова, А., Попова, В., Иванова Р., СтамболиевО., Ставел, Ж., Гражданско процесуално право, Девето преработено и допълнено издание, Сиела, 2012
 1. Пунев, Б. Гачев, В., Хорозов, Г., Митева Д., Танев, Д., Кръшкова, Е., Балевска, Е., Топалов, К., Влахов, К. Златарева, М., Обретенова, М., Бобатинов, М., Кюркчиев, Ст., Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика, ИК Труд и право
 1. Официален вестник на Европейския съюз L 141/19