razrabotki

Приложение на интерактивни методи на обучение в часовете по „Човекът и природата“ – 3 клас

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

18 страници - реферат

Съдържание

 1. Теоретичен анализ на интерактивните методи на обучение
 2. Интерактивни методи използвани в обучението по „Човекът и природата“

ТЕМА: РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ: ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ВИД НА УРОКА: ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА

 1. Използвана литература
 1. Гюрова, В. и др. Интерактивността в учебния процес. С., 2006.
 2. Гюрова, В., Интерактивността в учебния процес или за рибаря, рибките и риболова, Агенция Европрес, София, 2006., с.44-67
 3. Ризов, И., Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална училищна възраст, Съучастие, Варна, 2008.
 4. Радев, Пл. Традиции и съвременност в образованието. Щрихи за дискусия). Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2015.
 5. Тодорина Д. сб. Интерактивни методи в съвременното образование. Университетско издателство 2010.
 6. Тодорина, Д. Управление с процедури на сътрудничество в условията на екипната организация на учебната дейност. В сб. “Развитие на образованието чрез трансформация и професионализация на управлението”. С., 2004.
 7. Тодорина, Д. Интерактивните методи на обучение в подготовката на педагогическите кадри за работа с надарените деца. В сб. “Педагогическото образование в България: състояние и тенденции”. Благоевград, 2006.
 8. Тодорина, Д. Място на интерактивните методи на обучение в съвременното образование / Добринка Тодорина. // Педагогика (София), 2014, N 6, с. 808
 9. Тодорина, Д. Създаване на интерактивна образователна среда (теоретични и приложни аспекти). Югозападен университет „Неофит Рилски” Отпечатано в сб.“Интерактивните методи в съвременното образование“, Университетско издателство „Неофит Рилски“. Благоевград, 2010.
 10. Такворян-Солакян, Б., „Интерактивните методи и похвати на обучение в контекста на конструктивистката образователна парадигма”, Педагогика бр. 2/2015.