razrabotki

Приложна графика. Особености, видове и функции. Приложната графика в обучението 1-4-ти клас.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 1. Особености на графиката и графичното изкуство
 1. Рисунката като уникална графика
 1. Изразни средства в приложната графика и обучението в начален курс
 1. Развитие на графичните образи
 1. Заключение

Литература:

 1. Алексиева, Е., Рисунките в психологическото изследване на личността. С, 2000
 2. Ангелова, Л., Пл. Легкоступ., „Теория и методика на изобразителното изкуство., С., 2014.
 3. Занков, О., Развитие и диагностика на изобразителните способности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. В.Т., 2005
 4. Легкоступ, П., Изкуство, творчество, интелектуално възпитание. В. Търново, 2006
 5. Минчев, Б. и др., Ръководство за изследване на детето – І част. С., 2000