Razrabotki

Примественост в обучението по математика - диагностика за училищна готовност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

  1. Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас
  2. Подготовка на децата за училище
  3. Диагностична карта за проверка на математическата подготовка на децата в първи клас
  4. Обобщение

Използвана литература:

  • Бижков, Г. Тест за диагностика на децата за училище. 2011
  • Димитров, Д. Подготовка на децата за училище по математика. Бл., 2011
  • Димитров, Д., А. Манова. Методика на обучението по математика в началните класове. Бл.., 2013
  • Чилева, В. Обучението по математика в I-IV клас. Приемственост в обучението по математика между детската градина и първи клас.