Razrabotki

Портфолио. Тема: Принципи на обучението

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно портфолио - 23 страници 

Съдържание

            I част: Теоретичен анализ

  1. Изясняване на същността на принципите на обучението

 

II част: Практическа – казус

  1. Описание на занятие за индивидуален подход за обучение по математика за първи клас

Използвана литература: 

  1. Андреев, М. Образование и общество. София, 1998.
  2. Милков, Л. Дидактика. Издателство „Юни Експрес“, Шумен, 2002.
  3. Милчева, Хр. От традицията към иновацията прио бучението на медицинските сестри и акушерките, изд.  „ЕКС-ПРЕС”ООД, - Габрово, 2012.
  4. Попов, Т. и колектив. Медицинска педагогика. Издателство „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2011.
  5. Педагогика, 2010.
  6. Петров, Д. Дидактика. Издателство „Веда Словена“ София, 1998.
  7. Радев, Пл. и колектив. Педагогика. Университетски учебник. Издателство „Хермес“. Пловдив, 2001.
  8. Тодорина, Д., и колектив. Дидактика. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2003.