Razrabotki

Портфолио. Тема: Принципи на обучението в медицинската практика

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно портфолио - 12 страници 

Съдържание

 

 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
 2. Същност на принципи на обучението
 3. Видове нагледност прилагани в процеса на обучение

 

 1. ПРАКТИЧЕСКА ЧСТ
 2. Описание на добра медицинска практика при обучение на акушерки
 3. Извод
 • Заключение

Използвана литература:

 1. Андреев, М. Образование и общество. София, 1998
 2. Милков, Л. Дидактика. Издателство „Юни Експрес“, Щумен, 2002
 3. Милчева, Хр. От традицията към иновацията прио бучението на медицинските сестри и акушерките, изд. „ЕКС-ПРЕС”ООД, - Габрово, 2012,
 4. Попов, Т. и колектив. Медицинска педагогика. Издателство „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2011
 5. Петров, Д. Дидактика. Издателство „Веда Словена“ София, 1998
 6. Радев, Пл. и колектив. Педагогика. Университетски учебник. Издателство „Хермес“. Пловдив, 2001
 7. Тодорина, Д., и колектив. Дидактика. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2003