Razrabotki

Приоритети на здравната политика в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

  1. Въведение
  2. Здравна политика в България
  3. Приоритети на здравната политика

Ползвана литература:

  • Гълъбов, Ат.,Холистичен подход и холистична медицина, Здраве и болест- съвременни определения, С., 2008
  • Маркова, Ст.,Социална медицина и обществено здраве, изд.“Знание“ ООД, 1998.
  • Салчев, П.,Здраве и болест, С., 2006.