Razrabotki

Приют за безнадзорни деца “Майка Тереза“ гр. Пловдив - социална услуга

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - анализ на социална услуга

Наименование на социалната услуга: Приют за безнадзорни деца

Същност :

Съгласно Чл. 36, ал2 от ППЗСП, Приютът за безнадзорни деца е социална услуга предоставяна в общността. Той е разкрит като делегирана от държавата дейност със Заповед № РД01 – 99/ 18.02.2005г. на Изпълнителния Директор на АСП.

Приютът предлага временен подслон, обгрижване, храна, медицинска, педагогическа и психологическа помощ на деца от 3 до 18 години  за срок, който не може да е по-дълъг от три месеца.

В социалното заведение се работи активно по реинтегриране на децата в семейството, а ако това е невъзможно – за настаняването им  в специализирани заведения.

Целевите групи са деца между описаните горе възрастови граници, от рисковите групи – предимно просещи и скитащи деца, които са без надзор, е записано в каталога на социалните услуги на община Пловдив.

Капацитетът на заведението е 20 деца.

Постъпването на децата в Приюта става доброволно от децата, доведени от отделни граждани, от органите на МВР или от социалните работници от ПБД.................