Razrabotki

Проблематика на конфликта в социология на религията – М. Вербер

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Анализ - 10 страници

  1. Тема на изследване:

Проблематика на конфликта в социология на религията“

 

  1. Изследването на „Социология на религията“

Ще се направи опит да се анализира текста от част на книгата на М. Вербер „Социология на религията“

 

  1. Анализ

Вторият текст, преведен в книгата ма М. Вербер е „Социология на религията“. Тук автора излага някои общи моменти, улесняващи разбирането му за религията.

Интересът на Вербер е към религията е социологически. В центъра на неговото внимание е догматиката на религията и влиянието на религиозните идеи и религиозни организации върху живота и практиката, и в частност върху икономическия живот и практика.  

Воден от „социологически интерес Вербер проследява „сродствата“ между религиозни идеи и социални слоеве,  оформянето на специфични религиозни социални общности, а също и отношенията между религията и другите социални сфери и дейности икономика, власт, наука, изкуство, еротика. ...............

Библиография

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. УУ „Св. Климент Охридски“, София.