razrabotki

Проблеми в овладяване на правописа по български език в началното училище

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 15 страници - разработка

Съдържание:

Увод

Теоретична част  

 1. Развитие на речта на учениците
 2. Същност на правописните и правоговорните норми
 3. Същност на комуникативноречевия подход в езиковото обучението по български език.

Практическа част:

 1. Трудности в усвояването на правописа.

Литература:

 • Василева, Ем. Съвременното начално училище - реалност и предизвикателства. С.,2004.
 • Вълкова, С., Формиране на комуникативно-речеви умения в началното училище. С., 1996
 • Георгиев, Л., „Българския език като предмет за изучаване в началното училище”, университетско издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2010
 • Георгиев, Л., Н. Чимева, А. Антонова и колектив. Щрихи към знанията на третокласниците (една ситуация), Бл., 2006.
 • Даскалова, Ф. Ранното четене и подготовката за училище. Бл., 2007.
 • Жекова, А. „Развитие на устната и писмена реч на учениците в 1-2 клас", сп. „Начално училище", Бл., 2007.
 • Здравкова, Ст., Н. Чимев, Л. Георгиев. Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище. Благоевград, 1999.